Media och publikationer

 

Tv, radio och CD

2015

Helena är med i Sverigequizen då Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg gästar Studio Acusticum i Piteå och dess Woehl-orgel.

Helena spelar på orgeln i Studio Acusticum i Halv åtta hos mig

2016

Erik Westbergs vokalensemble hade en konsert i Umeå stadskyrka tillsammans med Helena Holmlund vid orgeln, som spelades in och sändes av Sveriges radio.

2017

Erik Westbergs vokalensemble hade en konsert i Studio Acusticum under festivalen New Directions tillsammans med Helena Holmlund vid orgeln, som spelades in och sändes live av Sveriges radio

CDn Chorus Gloriosus med Erik Westbergs vokalensemble och organisten Helena Holmlund släpptes den 7/10. Den finns att höra på Spotify

Reportage / recensioner

2015

Bilder som togs vid den stora satsningen i Studio Acusticum, ”Dödgrävaren, orgeln och skräcken”, en Halloweenkonsert.

Recension av konsert i Stora kyrkan, Östersund, uruppförande av ”En gåtfull spegelbild”, Jenny Michanek

2016

Ur recension av konsert med Erik Westbergs vokalensemble, Hortlax kyrka. Skrivet av Karina Sundkvist för PT:

Jag hade aldrig hört Helena Holmlund spela förrän denna kväll och det var en angenäm bekantskap. Hon var genomgående följsam tillsammans med kören och som solist uppvisade hon ett eget uttryck. Hon vågade ta vara på öppningar för improvisation så att just den här orgelns möjligheter framhävdes.

Recension av konsert i Svegs kyrka, Vivaldis Gloria samt soloinsatser.

Recension av konsert i Sollefteå kyrka, Händels Messias

Inför en orgelvisning under Organic Art, riktad för barn, i Studio Acusticum

Publikationer

2015

Helena Holmlunds examensarbete på kandidatutbildningen:

Att som dirigent studera in nyskriven körmusik: En samarbets- och läroprocess

2017

Helena Holmlunds examensarbete på masterutbildningen:

Partituret rullar!

En undersökning av instuderingsstrategier för ett fixerat och ett rörligt partitur

Visst kan man använda en film som ett partitur? Så kallade grafiskt noterade verk behöver inte enbart vara på notblad, utan kan även vara i form av en film. Jag valde att kontakta konsthögskolan i Umeå för att beställa en film av studenter – en film med olika färger, mönster och rörelser som jag ville skapa musik utifrån. Jag valde också ett partitur som är noterat på ett notblad. Syftet med arbetet var att undersöka instuderingsstrategier för ett fixerat och ett rörligt grafiskt partitur.

De metoder som användes var kvalitativa, analytiska och experimentella. Det experimentella förhållningssättet genomsyrade hela arbetet. De primära materialen som användes var partituren, Extempore (1975) av Bengt Hambraeus och Pearlakistoscope (2016) av Victoria Repasi och Henrik Nygren. Annat material som användes var litteratur om notskrift och om musik från 1900-talet.

Processen bestod till stor del av att analysera partituren och att experimentera med klanger vid Woehl-orgeln i Studio Acusticum. Repetitionerna spelades in med en mikrofon och lyssnades av i samband med repetitionen. Reflektionerna fördes ned i loggbok under varje repetition. En viktig del av arbetet skedde under orgellektioner och samtal med Gary Verkade, orgelprofessor vid Musikhögskolan i Piteå.

Resultatet blev en jämförelse mellan det fasta och det rörliga partituret under rubrikerna Förberedelser, Strukturering, Registrering, Övning och Inspelning och Konsert samt en diskussion. I diskussionen reflekterar jag över notskrifter och konstaterar att jag läser partitur genom att ställa partiturets olika parametrar mot varandra. Jag diskuterar även om grafisk notation innebär improvisation, och vilken frihet som är kopplad till notationen. Jag reflekterar kring att läsa en film som ett partitur och ser tydliga likheter till grafiska partitur som komponerades under 50- och 60-talen, som även sågs som bildkonst. Avslutningsvis behandlas inspelningarna kortfattat, som är den klingande delen av arbetet och gjordes den 1/3 i Studio Acusticum. Den 2/3 kl. 19.30 hölls en konsert i Studio Acusticum där de två verken spelades upp för publik.